nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°8 - 06/06/2012
 
 

CD&V toert door de gemeente

De ploeg van CD&V-mandatarissen toert volgende zaterdag door heel Holsbeek met een toogbus. En wij willen jou daar graag ontmoeten.
In de toekomstkrant die je vandaag in je brievenbus vond of die je op onze website (holsbeek.cdenv.be, rubriek: huis-aan-huis-blad) kan lezen, is een pagina voorzien om je wensen en dromen over Holsbeek te noteren. Je mag ze ons ook gewoon komen vertellen maar als je ...ze op papier zet en zaterdag naar onze bus brengt, dan maak je bovendien kans om op 15 juni door een onschuldige hand uitgekozen te worden uit de stapel én een tabletPC te winnen.

Waar zijn we wanneer op zaterdag 9 juni?
13.00u – 14.00u Holsbeek-Plein, aan Jeugdhuis ‘t Veldeke
14.30u – 15.30u Holsbeek-Dorp, aan de kerk van Sint-Maurus
16.00u – 17.00u Kortrijk-Dutsel, Dorpsplein
17.30u – 18.30u Sint-Pieters-Rode, pleintje voor de kerk
19.00u – 20.00u Nieuwrode, hoek Losting - Dorp

Ben je zaterdag verhinderd? Ook geen probleem: je mag je wensen in de brievenbussen van onze mandatarissen steken. Hun adressen vind je in de rubriek "wie is wie" op onze site.

We hopen van harte je aan onze toogbus te mogen verwelkomen. En uiteraard wordt er wat getapt!


nieuws over uw centen

De gemeente Holsbeek is financieel gezond.  Dat blijkt uit de Jaarrekening 2011.

Holsbeek investeert veel, maar voert tegelijk een heel strak financieel beleid door alleen voor de grootste investeringen leningen aan te gaan.  Alle kleine en middelgrote investeringen, zoals asfalteringswerken, vernieuwing van kasseiwegen, aanleg van voetpaden, renovatie van schoolgebouwen, restauratie van monumenten, uitbreiding van de sportschuur,… worden cash betaald, zonder leningen.  Op die manier investeert de gemeente jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro zonder aan te kloppen bij de banken.

Hoeveel betalen we aan de bank?

Zoals elk gezin dat een lening heeft aangegaan om zijn woning te kopen, te bouwen of te verbouwen, betaalt ook de gemeente op de aangegane leningen jaarlijks intresten en aflossingen aan de bank.  Om te zien of men niet te veel geleend heeft, is het interessant te kijken hoe groot het aandeel van die jaarlijkse aflossingen en intresten is, in de totale inkomsten van de gemeente.

Die jaarlijkse schulduitgaven hadden in 2001 een aandeel van 11,5 % in de totale inkomsten, wat zeker niet overdreven is.  In de loop van de jaren ging dat percentage omlaag en omhoog, maar in 2011 lag het ondanks de vele investeringen nog altijd lager dan tien jaar eerder: 10,1 %.

Nog wat meer cijfers en duiding vind u op onze website: www.holsbeek.cdenv.be

Kalender