nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°7 - 29/05/2012
 
 

windturbines op de hagelandse heuvels?

 

GEEN WINDTURBINES OP DE HAGELANDSE HEUVELS

CD&V Holsbeek steunt de bezwaren van talloze bewoners van Nieuwrode tegen de aanvraag van Electrawinds om windturbines te bouwen in Gelrode, op nauwelijks honderd meter van de grens met onze gemeente.

CD&V vindt dat windenergie zeker een plaats heeft in de energievoorziening van ons land, maar dat windturbines niet eender waar kunnen ingeplant worden.  Niet voor niets leggen onze buurlanden afstanden van 1500 meter tot de bewoning op.

Het college van burgemeester en schepenen diende dan ook al bezwaar in tegen de aanvraag voor een milieuvergunning, en doet eerstdaags hetzelfde tegen de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.

Als CD&V staan we in dit protest recht in onze schoenen.
Onze burgemeester Hans Eyssen stelde immers in 2008 al aan de gemeenteraad voor bezwaar in te dienen tegen de in de andere buurgemeente Lubbeek voorziene inplanting van windturbines, eveneens vlakbij de grens met onze gemeente.  CD&V en SP.a steunden toen dit bezwaar.
Oppositiepartijen Groen! en Open VLD vonden windturbines op de Hagelandse heuvels toen helemaal geen probleem, en stemden tegen het voorstel van de burgemeester.  Nu niet alleen de windturbines, maar ook de verkiezingen naderbij komen, hebben sommigen hun standpunt blijkbaar helemaal veranderd.
Consequent zijn, of meedraaien met de wind: het is een verschil.

De kwaliteit van het wonen in Holsbeek is de eerste en belangrijkste doelstelling van CD&V.  De rust en het mooie landschap zijn een essentieel deel van die kwaliteit.  Ze zijn ook een unieke troef waarover de gemeente Holsbeek beschikt binnen Vlaanderen.

De gemeente Holsbeek heeft dan ook in het kader van haar ruimtelijk structuurplan een bijzondere studie gemaakt over landschapszorg.  De zorg voor het landschap bekleedt een centrale plaats in dat ruimtelijk structuurplan en in het vergunningenbeleid.  Sinds 2001 heeft de gemeente consequent de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente verdedigd, en een strakke houding ingenomen onder meer inzake aanvragen tot plaatsing van nieuwe gsm-masten, de inplantingsplaats en hoogte van het crematorium Hofheide,  groenschermen rond landbouwloodsen en tal van andere dossiers.
Reeds bijna 15 jaar stimuleert en betoelaagt de gemeente de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen.

De ashoogte van de geplande turbines bedraagt 108 m. Dergelijke windturbines zouden dus in bijna de hele gemeente zichtbaar zijn boven de Hagelandse heuvels uit.  Die Hagelandse heuvels, die het landschap van Holsbeek bepalen, steken zelf slechts 55 à 60 m boven de vallei uit.  Turbines met wieken die ± 2,5 keer zo hoog komen, zouden het nu nog behoorlijk gave landschap van Holsbeek onherstelbare schade toebrengen.
Voor CD&V Holsbeek kan het niet dat dergelijke mastodonten zouden vergund worden, terwijl gewone mensen strikte voorwaarden opgelegd krijgen over hoe groot hun tuinhuis mag zijn of welke weidepalen ze mogen zetten.

Voor de mensen van het Rot komt bij de visuele hinder ook nog de geluidshinder.  ’s Nachts zou het geluid tot 40 decibel boven het nu aanwezige geluid uitkomen.  Electrawinds geeft zelfs zelf aan dat het met deze aanvraag de Vlaamse geluidsnormen niet kan respecteren, en vraagt een afwijking van die normen aan.  Voor ons is dat onaanvaardbaar.
De afstand tot een aantal woningen (250 m) en in het bijzonder tot de woonkern van het Rot (± 350 m) is veel te klein.  Bovendien zou de slagschaduw ook over een deel van Nieuwrode te zien zijn.
Het standpunt van CD&V Holsbeek is dan ook consequent: geen windturbines op de Hagelandse heuvels.

Kalender