nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°7 - 30/12/2013
 
 

klink je met ons op een warm nieuw jaar?

Burgemeester Hans Eyssen en voorzitter Katrien Vermijlen, samen met de CD&V mandatarissen van gemeenteraad en OCMW-raad nodigen jou en je partner van harte uit op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Holsbeek.
Samen maken we mooie voornemens voor een goedgezind en warm 2014.
Programma:
19u30 ontvangst
20u00  verwelkoming Katrien Vermijlen, voorzitter
         toespraak Hans Eyssen, burgemeester
         toespraak Koen Geens, minister van financiën
20u45 receptie, graag drinken we samen een glas en eten een hapje
Plaats:
Wagenhuys, Kasteel van Horst
Horststraat 28
Sint-Pieters-Rode

Met deze nieuwsbrief sturen we je alvast onze warmste wensen voor een mooi en gelukkig 2014 voor jou en diegenen die je nauw aan het hart liggen.
We hopen dat we deze wensen voor jou nog eens mogen herhalen op 6 januari.

vuurwerk mag even in holsbeek

VUURWERK OP OUDEJAARSNACHT TOEGELATEN VAN MIDDERNACHT TOT HALFEEN

Met de feestdagen in het vooruitzicht, laat het college van Holsbeek weten dat het afsteken van vuurwerk in de oudejaarsnacht (31 december ’12 - 1 januari ‘13) uitzonderlijk en beperkt toegelaten is van middernacht tot 00u30.

Vuurwerk is vaak heel mooi, maar soms ook erg storend voor zowel mensen als dieren. Vele kinderen kunnen niet slapen of worden angstig door de vuurwerkknallen.  Ook paarden, honden en andere dieren raken in paniek door de aanhoudende knallen.

CD&V Holsbeek wil het vuurwerk niet volledig verbieden, zoals op sommige plaatsen, maar het wel tot een halfuur beperken. Zo is de hinder beperkt én kan iedereen meegenieten van het vuurwerk in de buurt.

Steek je vuurwerk af? Verwittig dan ook even je buren die dieren hebben. 

Het afsteken van vuurwerk is daarom op oudejaarsnacht enkel toegelaten vanaf middernacht (00u00) tot 00u30.
Buiten dit moment is vuurwerk afsteken verboden en geldt het reglement op de geluidshinder dat men kan vinden op www.holsbeek.be onder milieudienst.

Zo hoopt de CD&V schepenen en de burgemeester bij te dragen aan een rustige overgang naar een mooi en warm nieuw jaar.


Gezonde financies voor de volgende 6 jaar in Holsbeek

DOELSTELLINGEN EN CENTEN: Budget en meerjarenplan 2014-19

Gemeente en OCMW stelden de voorbije maanden niet alleen hun budget voor volgend jaar op, maar ook een meerjarenplan voor de komende zes jaar.
Alle realisaties, acties, doelstellingen … kortom: de hele werking en het prijskaartje ervan werden ingepland, geargumenteerd, goedgekeurd en geëvalueerd, zodat alle middelen efficiënt besteed worden in het voordeel van de inwoners.
Omdat Hans Eyssen met zijn ploeg in het verleden altijd heel zuinig en voorzichtig geweest is, moeten wij nu geen zware besparingsrondes doorvoeren, zoals bij een aantal andere overheden wel het geval is.  Ontslagen zijn ook niet nodig. Maar ook wij moeten op een aantal punten de buikriem een gaatje strakker halen. En ook de komende jaren de vinger op de knip houden, maar dat zijn we al langer gewoon.
Gemeente en OCMW trachten het bestaande personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo werkt de communicatiedeskundige van het OCMW nu ook voor de gemeente.
Centraal in de meerjarenplanning staan een vijftal ‘prioritaire beleidsdoelstellingen’: doelstellingen waar CD&V beleidsmatig op focust, en waarover het college van burgemeester en schepenen systematisch zal rapporteren aan de gemeenteraad. Alle andere beleidsdoelstellingen blijven natuurlijk even belangrijk. Alleen zullen ze wat minder in de schijnwerpers staan.

We stellen u hier alvast de vijf prioritaire doelstellingen voor, waar we tot 2019 voor gaan.
1. Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven wil CD&V de belastingen lager houden dan het Vlaamse gemiddelde.
2. Het Ruggengraatproject verder afwerken: hoofdas, dorpskernen en belangrijke zijtakken krijgen nieuwe infrastructuur
3. Investeren in een energiezuiniger voertuigen- en machinepark, aangepast aan de noden van de technische dienst
4. Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘sport en recreatie’ opstellen en uitvoeren
5. Het Buurthuis als aantrekkelijk gemeenschapscentrum

Het budget blijft gezond

Door een strak financieel beleid olv Hans Eyssen de voorbije jaren blijven de rekeningen van de gemeente in evenwicht.
We willen ook de volgende jaren denken op lange termijn en investeren in een veiliger en aantrekkelijker gemeente met een degelijke infrastructuur.
Voor de komende zes jaar voorzien we in het meerjarenplan 4 miljoen euro investeringen per jaar. Een deel daarvan wordt gefinancierd met toelagen van de Vlaamse overheid en de provincie, een deel met eigen middelen en een deel met leningen. Afhankelijk van hoe snel al deze projecten zullen vorderen –en dat hangt niet alleen van de gemeente zelf af, maar ook van vele andere factoren- zal de uitstaande schuld van de gemeente nog wat toenemen. Het belangrijke is, dat het meerjarenplan aantoont dat dit financieel draagbaar is voor onze gemeente, zonder de belastingen te verhogen.
Onze gemeente betaalt immers op dit ogenblik per jaar minder dan 110 euro per inwoner af aan de banken, terwijl het gemiddelde voor een groep van vergelijkbare gemeenten meer dan 150 euro per inwoner bedraagt.

Wat doet het OCMW voor de inwoners van Holsbeek de volgende jaren?

Net als de gemeente is het OCMW steeds zeer spaarzaam geweest. Waar mogelijk wordt er een beroep gedaan op subsidies. Ook het heeft haar doelstellingen en centen in een plan gegoten. Een zware oefening in tijden waarin alle overheden geconfronteerd worden met besparingen ten gevolge van de economische crisis.
Daarom gaat voor de periode 2014-2019 alle prioriteit uit naar het behoud van de bestaande diensten met het personeelsbestand.
Doorheen de jaren heeft het OCMW van Holsbeek heel wat zorgende hulp voor jou uitgebouwd (hulp in het huishouden, personenzorg, maaltijden aan huis, gratis boeken aan huis, woensdagnamiddagopvang, juridische hulp, sociale hulp…). Deze hulp moet verder gezet kunnen worden met het beschikbare personeel en de kwaliteit ervan moet behouden blijven.
Daarom worden de pijlen de komende jaren vooral gericht op de blijvende aandacht voor thuiszorghulp. Het OCMW zal er met haar diensten verder voor zorgen dat elke bejaarde, langdurig zieke of iedere Holsbekenaar met een handicap zolang als mogelijk en liefst op eigen kracht thuis kan blijven wonen. Daarnaast willen we elke Holsbekenaar in de mogelijkheid stellen om over een woning met het elementaire basiscomfort te beschikken.
Eraan werken dat ieder van ons een stabiele plaats heeft in de samenleving, onder andere door de verdere uitbouw van sociale arbeidsbegeleiding, is ook een van onze betrachtingen. Maar we willen het OCMW en jou ook dichter bij elkaar brengen, door betere communicatie en een verhoogde bekendmaking van het OCMW.
De beschikbare middelen worden op dit alles ingezet én op de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid. Want het personeel blijft uiteraard dé drijfveer achter onze diensten.

Kalender