Nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
23/10/2016
 
 

Heraanleg Schuttersveld komt eraan

Het Schuttersveld is al langer een straat in slechte staat. Dat beterde er niet op toen de straat dienst deed als omleidingsweg tijdens de werken aan de Kortrijksebaan. 
De gemeenteraad keurde nu het bestek goed voor de heraanleg van het Schuttersveld. 

"Er komt een nieuwe, gescheiden riolering, een smalle rijbaan in asfalt (4 m) en een voetpad in klinkers" vertelt Rudy Janssens, schepen van openbare werken.
"Tegelijk worden de nutsleidingen vernieuwd. De kostprijs van de werken ramen we op 670.000 euro."

We combineren de werken met de aanleg van een belangrijke middenspanningsleiding van Infrax, die de bevoorradingszekerheid op het elektriciteitsnet van Holsbeek zal verhogen.
We doen er alles aan om de werken te laten starten onmiddellijk na de winter.
Ruim voor de start van de werken nodigen we de buurtbewoners uit voor een praktische vergadering waarop wij hun bezorgdheden en vragen kunnen bespreken."

Huurwoningen Kartuizerstraat ingehuldigd

16 nieuwe sociale huurwoningen van de huisvestingsmaatschappij Dijledal in de Kartuizerstraat zijn nu allemaal bewoond!
Reden om het glas te heffen natuurlijk. 
De tevreden huurders deden dat op 9 september met burgemeester Hans Eyssen, schepenen Rudy Janssens en Annelies Vander Bracht, OCMW-voorzitter Inge Claes en gemeenteraadslid Bram Van Baelen. Bram is de afgevaardigde van onze gemeente in Dijledal.

Met een aanbod van 67 sociale huurwoningen is Holsbeek zo een van de beste leerlingen van de klas binnen onze regio.

 

Wat zijn ze aan het doen aan de Appelweg?

VERBETERING WATERAFVOER APPELWEG EN VLASSELAAR

De gemeente Holsbeek pakt het probleem van aanhoudende waterplassen op de Appelweg en Vlasselaar aan. 
Rudy Janssens, schepen van openbare werken verduidelijkt: "Dat water dat op de rijweg bleef staan bij zware regenbuien, is hinderlijk voor automobilisten en fietsers. Bovendien kunnen deze plassen in de winter grote ijsplekken worden die een serieus veiligheidsrisico vormen."

Over een behoorlijke afstand langs de beide banen haalt de technische dienst van de gemeente de boordstenen die tussen de betonweg 
en de onverharde berm lagen, weg. Ze waren in feite toch nutteloos. Daardoor zal het water nu beter aflopen van de weg naar de gracht. 
Op enkele plaatsen wordt een goot bijgeplaatst. 

Omdat de werken gedaan worden door onze eigen arbeiders en machines is de kostprijs minimaal. En dat is weer goed voor de gemeenteportemonnee!


Bufferbekken in Sluisbeekstraat vermindert fors risico op wateroverlast

De Sluisbeekstraat in de deelgemeente Kortrijk-Dutsel is van nature watervoerend. Er deed zich de voorbije decennia regelmatig wateroverlast voor, vooral in het restaurant Jos Theys Boerderij en op Gobbelsrode, de straat waar de Sluisbeekstraat op uitkomt.

De gemeente zal de omvang van dat probleem nu verminderen door een deel van het water te bufferen vóór het restaurant. Het bufferbekken zal 2.800 m³ water kunnen opvangen.
"Ook de erosie van de landbouwgronden in de buurt zal verminderen doordat het water minder snel afstroomt", zegt Nadine van Horebeek, schepen van landbouw. 

De kosten van de werken ramen we op 132.000 euro. Het grootste deel van dat bedrag betalen we met een subsidie van het Vlaamse gewest. De plannen werden opgemaakt door de erosiecoördinator van de Provincie Vlaams-Brabant.

Kalender