nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°6 - 07/09/2014
 
 

EEN BETAALBARE WONING OF BOUWKAVEL IN HOLSBEEK? Stel je NU kandidaat !

 

Interleuven realiseert i.s.m.de gemeente het woonproject Kartuizersstraat: een aangename en rustige verkaveling met een mix van kavels en koopwoningen. Hiermee bieden we mensen die nog geen woning in eigendom hebben, een unieke kans om te blijven wonen in Holsbeek.
Het project is de tweede fase van de verkaveling Kartuizersstraat. De nieuwe woningen komen dan ook naast de bestaande wijk. Je kan de Kartuizersstraat inwandelen via het Asseltveld, tegenover de gemeenteschool De Zilverlinde (Holsbeek-Dorp). Bovenaan de nieuwe wijk komt een speelbos.
De meeste kavels en koopwoningen zijn voorbehouden voor mensen met een bescheiden inkomen (inkomensvoorwaarden). Enkele zijn beschikbaar zonder inkomensvoorwaarden. Als intergemeentelijk samenwerkingsverband verkoopt Interleuven de grond aan een zeer aantrekkelijke prijs. Inwoners van Holsbeek (die minstens zes jaar in de gemeente wonen of gewoond hebben) krijgen voorrang!

Je kan je kandidaat stellen voor één of meer types koopwoning of kavel.

Voor meer info over dit woonproject en over de voorwaarden en toewijzingscriteria:
via www.interleuven.be
of neem contact op met Marc De Neef, 016 – 28 42 62 of marc.de.neef@interleuven.be

Hoe je kandidaat stellen?

Richt je kandidatuur, VANAF maandag 8 september 2014, per aangetekend schrijven aan Interleuven (t.a.v. Marc De Neef), Brouwersstraat 6 in 3000 Leuven. In dit schrijven geef je aan waarvoor je kandidaat bent. Je stuurt ook alle bewijsstukken mee m.b.t. de voorwaarden en toewijzingscriterium.

Uiterste inschrijvingsdatum is maandag 6 oktober 2014. De POSTSTEMPEL op het aangetekend schrijven van je kandidatuur, bepaalt de volgorde voor toewijzing.

Kandidaturen met poststempel vroeger dan maandag 8 september 2014 of later dan maandag 6 oktober 2014 zijn ongeldig.

CD&V werkt mee aan betaalbaar wonen in Holsbeek!


MELDPUNT

 

Riooldeksel stuk, struiken die het fietspad verstoppen, sluikstort aangetroffen op een wandelpad?

Voortaan is er één adres waar je deze zaken van het openbare domein kan/moet melden: meldpunt@holsbeek.be

Met een mailtje waarin je beschrijft wat er fout is én natuurlijk waar zich dat precies voordoet, verwittig je het centrale meldpunt van de gemeente. Zij laten jou weten wanneer je mail gelezen is en houden je op de hoogte van de verdere stappen die gezet worden.

Als er iets niet duidelijk is bij je melding, nemen men contact op met jou.

Op deze manier helpen we allemaal samen onze gemeente mooi te houden!


 

Zondagavond, nadat al onze gasten van onze jaarlijkse zomerbarbecue naar huis waren, trok een onschuldige hand het briefje van Jules Caluwaerts uit onze goed gevulde tomboladoos.

Jules krijgt vanaf deze maand, elke maand, een jaar lang, een Holsbeeks streekproduct aan huis geleverd. Proficiat!

Aan al onze andere bezoekers van de barbecue, nog een welgemeende dank je wel om langs te komen. We hopen jullie even talrijk terug te mogen zien volgend jaar!


Nieuwsgierig?

Op onze website vind je nog meer nieuwtjes over Holsbeek en over CD&V in Holsbeek. Klik door op de link hieronder en ga op ontdekking!

 

Lees meer ›


wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Indien je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur je een mailtje naar cdenvholsbeek@yahoo.com met vermelding: stop nieuwsbrief.

 

Kalender