nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°5 - 22/04/2012
 
 

EHBO lessen voor onze 6de klassers

EHBO en initiatie reanimatie Holsbeekse scholen
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden de vrijwilligers van de CM-kern Holsbeek met medewerking van de sportdienst ook in 2012 een dag rond “Reanimatie en initiatie Noodsituatie” voor alle leerlingen van het 6e leerjaar van de verschillende Holsbeekse scholen.
Traditiegetrouw zorgde CM Holsbeek voor de nodige logistieke ondersteuning zoals helpers-vrijwilligers, een ziekenwagen van het Vlaamse Kruis alsook het nodige reanimatiemateriaal. Na de geleverde inspanningen kregen alle deelnemers nog een klein gadget en een drankje.


gemeenteraad dinsdag 24 april

Op de agenda van de volgende gemeenteraad staan volgende punten:

Secretariaat / personeel
01) Notulen vorige zitting (13 maart 2012)
02) Intergemeentelijke samenwerking Hofheide: aanduiding vertegenwoordiger en bepaling van het mandaat op de gewone algemene vergadering van 12 juni 2012 van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven

Financiën
03) OCMW Holsbeek: budgetwijziging investeringsbudget 1/2012 – kennisneming
04) Kasnazicht 31 december 2011
05) Kasnazicht 30 maart 2012

Ruimtelijke ordening en milieu
06) Erfpachtovereenkomst met parochie Nieuwrode: Beëindiging in onderling akkoord en aangaan van een nieuwe erfpachtovereenkomst
07) Erfpachtovereenkomst met KLJ Nieuwrode
08) Aanpassing reglement geluidshinder

Besloten zitting
Secretariaat / personeel
09) Aanstelling op proef van een diensthoofd burgerzaken
10) Wervingsreserve diensthoofd burgerzaken


Nog meer nieuws vind je op onze website

Leuke en interessante activiteiten in Holsbeek vind je in onze agenda en in de Uit in Holsbeek kalender (door klikken in de rechterkolom helemaal onderaan)

En foto's van de zwerfvuilactie staan voor je klaar in de "In Beeld" kolom links.

Je komt op onze cd&vsite terecht door hieronder op "lees meer" te klikken

 

Lees meer ›

Kalender