nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°3 - 03/04/2012
 
 

crematorium stand van zaken maart 2012

Na iets meer dan een jaar ruwbouwwerken krijgt het project Hofheide vaste vorm. Het totaalconcept van dienstenaanbod nadert de voltooiing in deze eerste fase.
De kelders (één voor het horeca gedeelte en één voor het crematoriumgedeelte) met allebei een aparte ondergrondse toegangsweg zijn al klaar van in de zomer 2011. In de huidige fase zijn alle verticale muren afgewerkt, en wordt de dakdichting voltooid.

Het hele gebouw is opgetrokken in zichtbeton, wat naar uitvoeringsmodaliteiten zijn consequenties heeft: alle leidingen (technieken) en in te werken verankeringen (schrijnwerk) dienen samen met de muren opgetrokken te worden. Het is de bedoeling dat de afgewerkte muren (en plafonds) intact blijven, uitslijpen voor extra leidingen zal uit den bozen zijn.

Nu de ruwbouw in een eindfase komt, zijn ook de aannemers technieken (sanitair – HVAC – elektriciteit) met hun opdracht begonnen. En ook de aannemers voor het schrijnwerk (deuren en ramen zijn in cortenstaal) en de gevelafwerking (cortenstalen lamellen rond de overdekte rondgang van het gebouw) hebben hun opdrachten gekregen en bereiden hun werken voor met het oog op de verdere afwerking van het hele gebouw. En samen met de dakafwerking worden ook de lichtkoepels op dat dak geplaatst.

Met als streefdoel om tegen het einde van 2012 zeker al technisch te kunnen cremeren wordt 2012 alleszins hectisch. Want naast de al aangehaalde nevenaannemers moet er nog gezorgd worden voor:
- ovens en filterinstallatie (opdracht gegund in maart 2012)
- vloerafwerking, inrichting, los en vast meubilair, lichte wanden, liften (aanbesteding in maart 2012)
- klank, muziek en beeld in het gebouw
- omgevingsaanleg

Het crematorium Hofheide zal een volledig dienstenaanbod kunnen aanbieden: de eigenlijke crematie, afscheidsplechtigheden, asbestemming op de site, rouwmaaltijden.
Voor de rouwmaaltijden heeft Hofheide een concessieovereenkomst afgesloten met ‘Het Wagenhuis’. Onder hetzelfde dak, maar in een aparte vleugel zullen afscheidsmaaltijden aangeboden worden, die met respect voor eenieders wensen op een stijlvolle en culinair verfijnde manier zullen uitgevoerd worden. Voor de toevallige bezoeker heeft de site Hofheide een vrij toegankelijke cafetaria, met een prachtig uitzicht op de vijver rondom het gebouw.

Het hele project kan opgevolgd worden op de website www.hofheide.be Op deze website zal ook een eerste opendeur WE aangekondigd worden (vermoedelijk in de maand juni) waarop het brede publiek kennis kan maken met het project (en zijn bezielers).


vind je onze ouderenconsulent?

Vijftien Vlaams-Brabantse senioren waaronder een inwoner van Holsbeek, ontvingen in het PIVO te Asse het attest van ouderenconsulent uit handen van gedeputeerde Elke Zelderloo. De ouderenconsulenten zetten zich vrijwillig als ervaringsdeskundigen in voor steun aan andere ouderen in hun gemeente.

Vlaams-Brabant telt zowat 250.000 inwoners ouder dan 60. De meesten daarvan stellen het goed en willen nog graag volop deelnemen aan het maatschappelijk leven. Op vraag van de provinciale ouderenadviesraad werd een cursus georganiseerd als vrijwilligger ouderenconsulent. De vijftien deelnemers aan de cursus zijn stuk voor stuk lokaal actief en geëngageerd in het sociaal leven van hun gemeente. Ze zijn lid van de lokale seniorenraad en hebben de cursus gevolgd om hun maatschappelijk engagement aan te vullen met kennis en vaardigheden die ze ten dienste stellen van de senioren, de seniorenraad en het lokale bestuur. "De vrijwilliger ouderenconsulent is het aanspreekpunt voor ouderen binnen de gemeente met uiteenlopende vragen. Zij zijn goed geplaatst om de signalen die ze van de senioren ontvangen door te geven aan de juiste instanties en om senioren met vragen gepast door te verwijzen" vertelt gedeputeerde Elke Zelderloo.

De nieuwe vrijwillige ouderenconsulenten zijn actief in Asse, Bever, Kapelle-op-den-Bos, Tienen, Linter, Boutersem, Holsbeek, Glabbeek, Oud-Heverlee, Bierbeek, Steenokkerzeel, Rotselaar en Zemst.
Door deze nieuwe cursus zijn er momenteel 48 vrijwilligers-ouderenconsulenten actief in 31 gemeenten in Vlaams-Brabant.

Kalender