nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°2 - 21/01/2015
 
 

"Wij zijn jouw facebook, maar dan in 't echt"

 

Professor Adriaenssens, kinderpsychiater en vertrouwensarts, deed op de nieuwjaarsdrink van CD&V Holsbeek een warme oproep om onze kinderen zin te geven in het leven. Dat doen we niet door hen te vertellen dat arbeid vreselijk is of dat een pensioen er niet zal in zitten voor hen. Maar dat doen we wel door hen als goede “zorgers” op te vangen en door hen een bestaan te geven in een groep, in een familie. Mensen hebben immers anderen nodig om te bestaan. Zo zijn vb babyborrels een mooie hedendaagse vorm om te zeggen aan een kind: “je bent niet alleen, je hoort bij ons, bij onze gasten. Wij zijn jouw facebook, maar dan in ’t echt.”
In de familiegroep leren kinderen dat elke familie een verhaal kent van goed én van kwaad. 
Het onderzoek van Ketnet naar waar kinderen vandaag van dromen leverde 80 000 mails op. Kinderen vragen niet naar de nieuwste snufjes maar vooral naar warme dingen die met familie te maken hebben: nog een keer met z’n allen ontbijten in het ouderlijke bed, oma terug op aarde krijgen zodat ze haar ballekes in tomatensaus nog eens kan klaarmaken…. 
We moeten luisteren naar de dromen van onze kinderen, ze niet stroomlijnen, ook al zijn ze niet realistisch. Want een droom is een tussenstation tussen "ik nu" en "ik in de toekomst".

Zo sloot Peter Adriaenssens naadloos aan bij het Nieuwjaarsthema van CD&V “Samen pakken we de toekomst vast”.

De gasten, leden van cd&v Holsbeek en bestuursleden van Holsbeekse verenigingen, hingen aan zijn lippen.

CD&V Holsbeek gaf Peter Adriaenssens geen fles wijn of boeket cadeau. Traditioneel vragen we aan onze gast welk goed doel we mogen sponsoren als dank voor zijn of haar speech.
Peter koos zonder aarzelen het Zuster Jeanne Devos Fonds voor kinderrechten van KULeuven uit. Hij gaat immers enkele keren per jaar zelf opleiding geven in Indië aan de medewerkers van Jeanne Devos die getraumatiseerde dienstmeisjes opvangen. We steunen met heel veel plezier dit Fonds zodat ook daar kinderen hun dromen kunnen waarmaken.

Na de toespraak van Hans, burgemeester, en Katrien, voorzitter, klonk het CD&V-bestuur heel graag met hun 150 gasten op het nieuwe jaar, op de dromen van elk kind, op een toekomst die we samen vastpakken.


Scholen bouwen verder aan vrede

 

Tijdens de eerste week van november werkten alle Holsbeekse lagere schoolkinderen een week lang intensief rond vrede.

Zo bouwden zij mee aan de eerste Holsbeekse Vredesweek. Apotheose voor hen was de schoolvoorstelling van De Kletsmajoor van toneelgezelschap Spoor 6.

Sommige klassen bezochten ook de tentoonstelling van oorlogsfotograaf Teun Voeten in de ruimte naast de bibliotheek. Geinspireerd door zijn foto's zochten de kinderen een manier om via een foto hun vrede uit te drukken. Kim Theys, fotograaf uit Kortrijk-Dutsel, maakte er prachtige zwartwit foto's van.

Nu hangt in elke school in Holsbeek een foto over oorlog van Teun Voeten en een foto over vrede van en met de kinderen.

Op de foto hierbij zie je enkele kinderen van De Gobbel, met Katrien, de directrice, juf Liliane en Ann Spaepen, toen nog schepen van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking, die de foto's kwam bezorgen.


Nieuw OCMWraadslid in onze ploeg

 

Na het vertrek van Bram Van Baelen uit de OCMW-raad naar de gemeenteraad, nam Simonne Ceusters zijn zitje over.

Simonne is vertrouwd met het OCMW-werk want in de vorige legislatuur zetelde zij er ook al enkele jaren. Zij volgde toen Stan Schreurs op die naar een andere gemeente verhuisde.

We wensen Simonne samen met onze andere fractieleden veel werkplezier in het OCMW!


wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Indien je in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur je een mailtje naar cdenvholsbeek@yahoo.com met vermelding: stop nieuwsbrief.

 

 

Kalender