nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°11 - 10/12/2012
 
 

Nieuwsbrief 11

De gemeente Holsbeek stapt niet in het Diftar-systeem dat een heel aantal gemeenten in de regio de voorbije jaren heeft ingevoerd voor de huisvuil- en GFT-ophalingen.
‘Het Diftar-system is te duur, zowel voor de gemeente als voor de inwoners. Wij willen de mensen niet nodeloos op kosten jagen,’ zegt burgemeester Hans Eyssen.
In het Diftar-systeem betalen de mensen alles samen 32,5 cent per kilo restafval. En dat terwijl de totale kostprijs van verwerking en ophaling volgens het klassieke systeem slechts 27 cent per kilo bedraagt.
Voor GFT betalen de inwoners in een Diftar-systeem 17,5 cent per kilo. Dat komt overeen met de werkelijke kostprijs, maar is wel 3 keer zoveel als de sticker van 26 euro per jaar die Holsbeek nu aanrekent.
Het hele systeem van Diftar-ophalingen heeft dan ook zijn kostprijs. Zelfs na aftrek van de subsidies die OVAM aanbiedt, zouden de vaste kosten van de ophaling voor Holsbeek met 70.000 euro per jaar stijgen. Dat zijn kosten waar niemand iets aan heeft.

Dat Holsbeek maatregelen moet nemen, is dan weer wel duidelijk. Het hele afvalgebeuren kost de gemeente dit jaar 700.000 euro. Daarvan betaalt de vervuiler, via stickers en retributie voor het containerpark, slechts 260.000 euro. De resterende 440.000 euro betaalt de gemeentekas dus uit algemene belastingen (personenbelasting en onroerende voorheffing). Dat is onhoudbaar, zeker in budgettair moeilijke tijden. De gemeente kan dat geld nuttiger besteden dan aan afval.

Holsbeek is nu veruit de goedkoopste gemeente uit de regio voor huisvuil en GFT. Als gevolg daarvan komt er ook heel wat afval uit andere gemeenten. Het kan niet dat de Holsbeekse belastingbetaler daarvoor moet opdraaien.

Het huidige systeem met huisvuilstickers heeft ook als nadeel dat sommige mensen heel grote huisvuilzakken buiten zetten, en zo de buren doen meebetalen voor hun eigen huisvuil. Bovendien komen er klachten van de ophaaldienst van Ecowerf dat er zakken langs de straten staan die het toegelaten gewicht overschrijden.

Het Holsbeekse gemeentebestuur kiest nu voor het invoeren van vaste huisvuilzakken van de gemeente. Die zijn voor iedereen gelijk, en dus eerlijker. De overstap gebeurt vanaf februari, ten laatste 1 maart. De prijs van een zak wordt 2 euro, het tarief dat de stad Leuven reeds enkele jaren toepast.

De jaarprijs van de GFT-sticker wordt opgetrokken naar 34 euro volgend jaar en 40 euro in 2014. Voor kleine GFT-bakken van 40 liter verhoogt de prijs niet en blijft hij behouden op 26 euro. Ook die 40 euro is gelijk aan het huidige tarief van Leuven.

Op die manier wil de gemeente Holsbeek vermijden dat de Holsbekenaren moeten blijven betalen voor afval uit de buurgemeenten, en de last voor de gemeentekas verlichten. Met het uitgespaarde geld kan de gemeente andere, nuttige dingen doen.

 
Nog meer nieuws vind je op onze website

Lees meer ›

Kalender