Nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°1 - 10/03/2012
 
 

Bouw crematorium vordert stevig

Het crematorium Hofheide – een tussenstand van zaken

Het crematorium Hofheide wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Deze subsidie wordt uitbetaald over drie begrotingsjaren, waardoor het project in loten wordt aanbesteed. Naast de ruwbouwwerken (lot 1) zijn er nog 7 andere aanbestedingen die in de loop van de volgende maanden zullen starten: technieken (elektriciteit, HVAC, sanitair), schrijnwerk en gevelafwerking, ovens en filterinstallatie, liften, (vloer)afwerking, inrichting en meubilair en omgevingsaanleg. Over deze aanbestedingen leest u meer op onze website.

Horeca (rouwmaaltijden, cafetaria) is een zeer voornaam gegeven voor een crematorium. Optimale dienstverlening is hier vereist. IGS Hofheide heeft geopteerd om dit uit te besteden aan een gespecialiseerd team, dat de nodige referenties kon voorleggen.
De zoektocht naar een goed horeca team heeft geleid naar een concessie overeenkomst met ‘Het Wagenhuis’ (Kasteel van Horst). Het team van Bart Claes, zaakvoerder van BVBA Wagenhuis zal zorgen voor de afwerking en de inrichting van het horeca gedeelte, en vanaf de opening van het crematorium de rouwmaaltijden verzorgen. Tevens wordt een cafetaria opengehouden. Dit cafetaria is vrij toegankelijk en zal maaltijden en dranken aanbieden aan de bezoekers van de site Hofheide.
De concessieovereenkomst tussen BVBA Het Wagenhuis en IGS Hofheide werd op 08 maart 2012 officieel ondertekend in het Kasteel Van Horst.

Er zal nog hard moeten gewerkt worden op de site Hofheide. Een aantal aannemingen zullen gelijktijdig op de site aan het werk zijn, wat de nodige coördinatie zal vereisen.
IGS Hofheide streeft naar een opening in 2 fases, waarbij tegen 01 november 2012 technische crematies zullen kunnen uitgevoerd worden, om enkele maanden later een volledig afgewerkt gebouw ten dienste van de bevolking te kunnen stellen. Naast de mogelijkheid om plechtigheden te laten doorgaan in de aula’s, zullen rouwmaaltijden aangeboden kunnen worden en zal op het memoriaal elke vorm van asbestemming aangeboden worden.

Hans Eyssen, lid directiecomité Hofheide

 

Kalender