nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°10 - 27/10/2012
 
 

nieuwsbrief 10

Op de verkiezingszondag 14 oktober beslisten wij, gelet op de goede samenwerking van de voorbije jaren, om de coalitie verder te zetten met SP.A, maar tegelijk gesprekken aan te knopen met de drie andere partijen en op basis daarvan te beslissen of we de coalitie zouden uitbreiden met een derde partner.

Na rijp beraad en gesprekken met de verschillende partijen, besloten de partijbesturen van CD&V Holsbeek en SP.A Holsbeek dat de voorstellen van Groen Holsbeek het meest overlappen met wat wij samen met SP.A in de komende bestuursperiode willen verwezenlijken voor de inwoners van Holsbeek.

Onder meer het feit dat de drie partijen resoluut kiezen voor het volledig uitvoeren van het Ruggengraatproject in alle deelgemeenten, voor meer verkeersveiligheid in de gemeente, voor snelle zekerheid voor de voetbalterreinen en voor de renovatie van het Buurthuis in Nieuwrode, gaven hiervoor de doorslag.

We zullen nu verder onderhandelen met Groen om te komen tot een sterk en toekomstgericht bestuursprogramma voor de komende zes jaar.

Over de samenstelling van het schepencollege is reeds overeenstemming. Naast burgemeester Hans Eyssen (CD&V) en OCMW-voorzitter Inge Claes (CD&V) zal het college bestaan uit Rudy Janssens (CD&V, 1e schepen), Dimitri Casteleyn (SP.a, 2e schepen) en Nadine Deroost – Van Horebeek (CD&V, 3e schepen). Ann Spaepen (CD&V) blijft nog twee jaar schepen tot einde 2014, en wordt in januari 2015 opgevolgd door Annelies Vander Bracht (Groen).

De taken binnen het college zullen in de volgende weken verdeeld worden.

Kalender