Nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°2 - 31/03/2012
 
 

nieuws uit de gemeenteraad

TRAGE WEGEN voorbehouden voor zwakke weggebruikers.


Sinds 2005 zijn een hele reeks paden, veldwegen en boswegen in de gemeente Holsbeek voorbehouden voor zwakke weggebruikers. Naargelang de plaatselijke toestand zijn er fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen toegelaten. Voetgangers zijn uiteraard overal toegelaten. Welke categorieën van weggebruikers toegelaten zijn, wordt aangeduid door middel van blauwe borden met daarop het symbool van de weggebruikers.

De gemeente brengt nu enkele wijzigingen aan.

Enkele paden en veldwegen die voorbehouden waren voor voetgangers, en waar die strikte beperking niet noodzakelijk was, worden bijkomend opengesteld voor fietsers en ruiters. Voor 2 paden gebeurt dat op vraag van de provincie, die recent enkele ruiterroutes uitstippelde in de regio.

In de omgeving van het kasteel van Horst worden op voorstel van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, dat eigenaar is van het domein, enkele paden voorbehouden voor voetgangers en een veldweg voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters en landbouwvoertuigen.

Op delen van de Sluisbeekstraat, de Vierbunder en de Lozenhoek die onverharde, vaak modderige veldwegen zijn en helemaal niet geschikt voor personenwagens, komen vaak toch automobilisten terecht, meestal omdat ze daar naartoe geleid worden door hun GPS. Regelmatig rijden auto’s zich daar vast in de modder.

De gemeente tracht deze chauffeurs nu tegen zichzelf (en tegenover de grillen van hun GPS) te beschermen door de betrokken wegdelen voor te behouden voor voetgangers, fietsers (versta: mountainbikes), ruiters en landbouwvoertuigen.


nieuws uit de gemeenteraad

Stemmen op scherm.


De gemeente Holsbeek blijft voor de verkiezingen van de volgende jaren verder stemmen op digitaal scherm. Dat besliste de gemeenteraad.

Holsbeek behoort bij de helft van de Vlaamse gemeenten waar reeds sinds 1999 elektronisch gestemd wordt. Nu de Vlaamse overheid nieuwe stemtoestellen aankoopt, moeten de gemeenten bevestigen dat zij daarmee verder willen doen.

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen voor de kiezers die hun democratische recht en plicht komen uitoefenen, en lange wachtrijen op de verkiezingsdag te vermijden, voorziet de gemeente Holsbeek, rekening houdend met de groei van het aantal kiezers, een uitbreiding van 8 naar 10 stembureaus. Zowel in Nieuwrode als in de deelgemeente Holsbeek komt er een bureau bij.

 
Verder vind je op onze afdelingssite nieuwe foto's van de kandidatendag in Aalst waaraan Katrien en Ann deelnamen.

Je kan er ook ontdekken wie holsbeek voor de provinciale verkiezingen afvaardigt: een stevige kandidaat! In onze volgende nieuwsbrief berichten wij je over de gemeenteraad van 17 april en de start van de werken op gobbelsrode, voorzien voor 2 mei.

Kalender