nieuwsbrief
Afdeling Holsbeek
N°10 - 04/09/2012
 
 

Goed nieuws voor Nieuwrode

HERAANLEG DORP NIEUWRODE NU SNEL VOORUIT

Zeer goed nieuws voor de gemeente Holsbeek: de rioleringstoelagen voor de heraanleg van het Dorp Nieuwrode zijn toegekend. 

De volledige heraanleg van Dorp Nieuwrode in het kader van het Ruggengraatproject staat al langer in de planning van de gemeente.  Het gaat over het wegdeel van de Rijksweg tot het kruispunt met de Rodestraat. Dit project stond op de wachtlijst voor Vlaamse rioleringstoelagen.  In afwachting van de toekenning van die toelagen stelde de gemeente al een studiebureau aan en werd een voorontwerp opgesteld.

De burgemeester kreeg zopas bericht van Vlaams Minister Joke Schauvliege dat dit project op het toelageprogramma 2013 is opgenomen. De gemeente kan nu snel voortwerken, zodat Nieuwrode-Dorp binnen 2 jaar nieuwe riolering, een nieuw wegdek en voet- en fietspaden heeft!

De rioleringstoelage is een zeer groot bedrag: voor dit project ongeveer 500.000 euro.  Samen met de fietspadtoelagen halen we zo voor de helft van het hele project Vlaams en provinciaal geld naar Holsbeek. Door maximaal gebruik te maken van rioleringstoelagen en combinatie van werken met Aquafin, kan de gemeente het Ruggengraatproject volledig uitvoeren.

 

Er valt natuurlijk nog meer nieuws te rapen op onze site met ook nieuwe foto's

Klik snel door naar: www.holsbeek.cdenv.be

Kalender