Beste vrienden,

Ik bied jullie graag de allerbeste wensen aan voor een gelukkig Nieuw Jaar. En dat niet alleen vanwege mijzelf, maar ook in naam van onze gemeenteraadsleden en schepenen, OCMW-voorzitter en OCMW-raadsleden. We hopen dat 2018 voor U, voor Uw familie en voor iedereen die U nauw aan het hart ligt, een gezond en gelukkig jaar wordt, met veel warmte en vriendschap.

Sinds 2001 ben ik met fierheid jullie burgemeester. Ik ben fier op alles wat we gerealiseerd hebben.

Ik wil jullie vanavond meenemen door een overzichtje van enkele van die dingen die we waargemaakt hebben. Om te tonen hoe onze gemeente erop vooruit gegaan is, maar vooral ook omdat dat het best toont hoeveel we ook de volgende 18 jaar nog willen realiseren !

Weet je nog hoe we gestart zijn? We maakten in de zomer van 2000 de video ‘goed wonen in Holsbeek’ en bezorgden hem aan ieder gezin. En ik toon jullie graag een stukje daaruit.

Ruggengraatproject

Het Ruggengraatproject is inderdaad onze grootste en meest zichtbare verwezenlijking.

Met het Ruggengraatproject realiseert Holsbeek iets waar geen enkele andere Vlaamse gemeente in slaagt: alle hoofdwegen volledig heraanleggen, binnen één globale visie, en overal aangepast aan de lokale situatie.

Het traject is maar liefst 11 km lang, vanaf de Rijksweg in Nieuwrode tot de grens met Kessel-Lo. Daarbij komen nog 3 grote zijtakken (Rotselaarsebaan, Gobbelsrode en Bruul) en 3 zijtakken in de kernen (Groenstraat, Hoekje en Gebrs. Van Tiltstraat).

In het totaal bijna 18 km hoofdwegen. Vandaag de dag hebben we al iets meer dan 2/3 volledig uitgevoerd!

In Dorp Nieuwrode zijn de werken gestart. Zodra dat project uitgevoerd is, zijn we voor driekwart klaar. De drie ontbrekende stukken zijn in ontwerp: Gravenstraat-Rodestraat met de doortocht door Sint-Pieters-Rode, Leuvensebaan deel 3 en Holsbeek-centrum met de Nobelberg en de omgeving van de Sportschuur. Binnen enkele jaren is het Ruggengraatproject volledig afgewerkt !

Maar dat betekent niet dat we gaan stoppen met de opwaardering van onze gemeente… we pakken een volgende reeks belangrijke wegen aan, samen met Aquafin en het Vlaamse gewest. Het zwaartepunt daarvan zal in Nieuwrode liggen, met de Appelweg, het Hooghuis, Losting, Zandstraat en Kriesberg. Ook de volgende bestuursperiode zal de schepen van Openbare Werken zijn handen vol hebben!

Afvalwater naar het zuiveringsstation, proper water in de beken

Het Ruggengraatproject gaat niet alleen over wegen, maar is ook een belangrijke vooruitgang voor het leefmilieu en de natuur in onze gemeente !

We willen proper water in de Winge en de Losting en in hun zijbeken. En dus moeten we het afvalwater uit die beken houden en naar het zuiveringsstation afvoeren. Ook daar hebben we al een gigantische sprong voorwaarts gemaakt!

In 2001 werd van slechts 12 % van onze woningen het afvalwater naar een zuiveringsstation gevoerd. Die zuiveringsgraad bedraagt nu bijna 60 %. En binnen een jaar of vijf komen we aan 75 %. 

Tweede element daarin is het zoveel mogelijk gescheiden afvoeren: het afvalwater naar het zuiveringsstation, het proper water naar de beken. Wel, nu al heeft meer dan een kwart (27%) van onze inwoners een gescheiden riolering voor zijn deur. Daarmee zijn we een van de koplopers in Vlaanderen ! 

Fietspaden

Een nog grotere sprong misschien hebben we gemaakt voor de fietspaden. In 2000 waren we in een enquête van de krant bij de 5 slechtste gemeenten van Vlaanderen op het vlak van fietspaden, vandaag zijn we bij de betere. Maar dat is nog niet genoeg: we willen de beste zijn!  Sinds 2001 hebben we meer dan 40 km voet- en fietspaden aangelegd. Daarmee doen we veel beter dan andere Vlaamse gemeenten

Over heel Vlaanderen is maar 30 % van het Bovenlokaal Fietsroutenetwerk af. Dat wil zeggen: langs 30% van de wegen op dat netwerk liggen fietspaden volgens de Vlaamse kwaliteitsnormen.In onze gemeente is dat 60 %, dubbel zo veel !
Nog eens 10 kilometer fietspaden staan klaar voor uitvoering of zijn in ontwerpfase. Binnen dit en een jaar of 5 zal onze gemeente 90 % scoren !
En gaan we dan stoppen? Nee, we gaan voor 100%:

Wij zullen niet rusten vooraleer langs elke hoofdweg van onze gemeente een veilig voet- en fietspad ligt !

Gebouwen

In verschillende fasen hebben we sinds 2003 een volledige renovatie van de Sportschuur gedaan + uitbreiding met danszaal en valput. De laatste fase start in maart en moet in september afgewerkt zijn !Het zelfde voor het Buurthuis in Nieuwrode, waar we op een paar jaar tijd een grondige vernieuwing gedaan hebben en op een paar details na alles afgewerkt is !

De Pastorie KD stond in 2001 leeg en was verkommerd. We zijn begonnen met een stapsgewijze restauratie en in 2006 hebben we ze in gebruik genomen. Een paar maand geleden zijn de laatste fasen van de restauratie, met de gevels en de bijgebouwen, van start gegaan ! Bij de Kerk van Kortrijk-Dutsel hebben we het dak al gerestaureerd en geïsoleerd en de volgende fasen liggen klaar. We wachten op de toelagen van het Vlaamse gewest.

In de gemeenteschool De Zilverlinde hebben we o.a. een renovatie van het dak gedaan, een verbouwing met uitbreiding met 2 klassen terwijl we in De Gobbel vooral de buitenruimten hebben aangepakt (nieuwe speelplaats langs de kant van de Gildestraat in 2001, heraanleg van de middenste speelplaats, een afdak en een overdekte fietsenstalling en dan dit jaar uitbreiding van de speelplaats met een kunstgrasveld. In Het Anker start dit jaar een volledige nieuwbouw

Jeugdlokalen 

2001 waren er alleen op Holsbeek-Plein degelijke jeugdlokalen.In de verschillende verenigingen hebben een aantal trekkers een initiatief genomen, en we hebben hen van begin tot einde gesteund, met raad en daad én met een stevige financiële bijdrage. Eerst Chiro Kortrijk-Dutsel in 2005, dan Chiro Holsbeek-Dorp in 2010 en ten slotte KLJ Nieuwrode in 2016. 

Vandaag kunnen àlle kinderen van onze gemeente zich op zondag komen uitleven in een degelijk, proper, veilig lokaal, een lokaal waar het altijd warm is, zowel warm van hart als warm van temperatuur in de winter 

Cultuur, jeugd, welzijn en sport 

We hebben een bijzonder sterk uitgebouwd aanbod van thuiszorg en diensten in het OCMW.

We hebben Ruimtelijke uitvoeringsplannen gemaakt voor onze voetbalclubs, en breder dan dat, voor een ruim sportaanbod in de gemeente; en we hebben al een flink deel van de terreinen daarvoor aangekocht !

We hebben voor onze jeugd de muziekopleiding van het Leuvense conservatorium naar Holsbeek gehaald én de tekenacademie – een groot succes met samen meer dan 500 leerlingen

We hebben met weinig middelen een cultuurbeleid uitgebouwd dat voor andere gemeenten als voorbeeld dient

We hebben een van de beste bibliotheken van Vlaanderen

We hebben het meest uitgebreide aanbod aan vakantie-activiteiten voor kinderen en jongeren dat je je kan voorstellen

En ook met informatie zijn we volledig up-to-date:
We hebben sinds vorig jaar een volledig vernieuwde website, en sinds vorige week een volledig vernieuwd infoblad !

Holsbeek is financiele gezond

Wat voor de toekomst heel belangrijk is, is dat onze gemeente financieel kerngezond is.

Holsbeek geeft minder uit aan personeel en werkingskosten dan vergelijkbare gemeenten én we zetten de mensen en middelen ook zo nuttig mogelijk in. Doordat we zuinig en efficiënt werken, heeft onze gemeente elk jaar een positief saldo, dat we gebruiken voor nuttige investeringen – ik heb er daarnet al genoeg opgesomd denk ik.

We hebben de voorbije jaren héél veel geïnvesteerd. Niettemin is onze schuld lager dan in de buurgemeenten.

Lage belastingen

En ook onze belastingen zijn lager. Belfius maakt jaarlijks een berekening van de fiscale druk in de gemeenten: hoe hoog zijn de aanslagvoeten, de huisvuilbelasting, en andere kleinere belastingen.

Onze fiscale druk ligt maar liefst 18 % lager dan in de meeste Vlaamse gemeenten, en dat voordeel voor u als belastingbetaler is de voorbije jaren alleen maar groter geworden.

Beste vrienden,

Voor al die realisaties hebben we keihard gewerkt met de hele CD&V-ploeg én met de coalitiepartners, en het is een palmares waar vele bestuursploegen in vergelijkbare gemeenten alleen maar van kunnen dromen. Ik zeg u dat met fierheid.

Het toont wat we ook de komende 18 jaar samen willen realiseren.

Maar vooral is dit belangrijk omdat we met al die realisaties, en met alle andere dingen die er gepresteerd zijn in de gemeente en in het OCMW onder leiding van Inge en Maria,
werken aan de kwaliteit van het leven van alle inwoners van Holsbeek.

Het is goed wonen in Holsbeek, in alle 4 onze deelgemeenten, en als jullie en de inwoners van Holsbeek opnieuw en massaal kiezen voor de beste politieke ploeg van Holsbeek, als ik ook de komende jaren jullie burgemeester kan zijn, dan zullen wij er voor zorgen dat Holsbeek een veilige, landelijke en groene gemeente blijft, en dat het nóg beter wonen wordt in Holsbeek.

 

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.